Vår teknologi

LightLabs unika EEE Light® Technology erbjuder ett alternativ som är energisnålt, kostnadseffektivt och kvicksilverfritt på en och samma gång.

De tre E:na i namnet representerar de tre stora fördelarna med teknologin.

Energy

EEE Light® Technology är energieffektiv. Detta är oerhört positivt i och med att kraven på minskad energiförbrukning förväntas att öka världen runt under kommande år.

Environment

EEE Light® Technology är 100% fritt från kvicksilver - ett av världens farligaste ämnen.

Economy

EEE Light® Technology lämpar sig mycket väl för kostnadseffektiv produktion och produktanvändning.

Läs mer om grundprinciperna för vår teknik.