Teknikens grundprinciper 

LightLab har skapat en mycket stark teknisk plattform, skyddad genom ett flertal patent, samt byggt upp en bred kunskap inom området fältemissionsteknik kombinerat med katodluminiscens för belysning.

Grundprinciper 

LightLab utvecklar tekniker för att åstadkomma kostnadseffektiva nanostrukturer som används på flera sätt. I fältemissionslampor används de i en katod för att med rimliga elektriska spänningar förstärka det elektriska fältet till de nivåer som krävs för att generera en elektronström ur materialet. I princip blir den elektriska fältstyrkan på nanostrukturernas spetsar så hög att elektronerna dras ut ur materialet, utan att man behöver tillföra energi på andra sätt, t.ex. i form av värme. Elektronerna accelereras sedan i vakuum med hjälp av samma elektriska fält mot en anod, som är belagd med ett material som genererar fotoner (ljus) när elektronerna träffar det. Ljusets egenskaper (våglängd, eller spektrum) bestäms helt av materialets egenskaper. Rött, gult grönt blått och ultraviolett-ljus kan genereras på detta sätt. Det är också möjligt att generera röntgenstrålning.

Figuren nedan visar den principiella uppbyggnaden av en UV-ljuskälla. Längst ut till höger befinner sig katoden med nanostrukturer, vilken skickar ut (emitterar) elektroner. Elektronerna tränger igenom det ledande skiktet och når det ljusalstrande materialet. Ljuset som genereras kommer sen ut ur glaset.