Grundprinciperna för LightLabs teknik

LightLabs teknik bygger på två fysikaliska fenomen: fältemission och katodluminiscens. Enkelt förklarat innebär det att ljus skapas genom att ett elektronflöde genereras i en kall katod. Elektronerna skickas ut från katoden och träffar insidan av ett lampglas belagt med ett lager lyspulver (luminiscerande skikt) och ett mycket tunt skikt av aluminium, varvid ljus uppstår. Ljusets egenskaper, t.ex. våglängd, styrs helt av lyspulvret. Rött, gult, grönt, blått och ultraviolett ljus kan genereras på detta sätt.

Unik, nanostrukturerad katod

Hemligheten bakom är en unik katod med en patenterad struktur av zinkoxid. Små, skarpa nanospetsar alstrar ett elektronflöde då de spänningsätts.

Figuren nedan visar den principiella uppbyggnaden av en UV-ljuskälla. Längst ut till höger befinner sig katoden med nanostrukturer, vilken skickar ut (emitterar) elektroner. Elektronerna tränger igenom det ledande skiktet och når det ljusalstrande materialet. Ljuset som genereras kommer sen ut ur glaset.


Svensk översättning till bild:
Nanostrukturerad katod
Ledande skikt
Lyspulver
Glas
UV-ljus

Fotnot: En nanostruktur är en struktur vars storlek ligger mellan mikroskopiska och molekylära strukturer. En nanometer är en miljarddels (0,000000001) meter. Om man jämför en nanometer med en meter, får man samma förhållande som mellan diametrarna på en vanlig fotboll och på jordklotet.