Fördelar med LightLabs UVC-teknik

Helt fri från kvicksilver

Frånvaron av kvicksilver gör vår teknologi till ett oerhört attraktivt alternativ ur miljösynpunkt. Kvicksilver är miljö- och hälsofarligt och användningen bör begränsas så långt som möjligt.

Läs mer om nyttan med att eliminera kvicksilver på Naturvårdsverkets hemsida

Omedelbart på/avslag – ingen uppvärmningstid

Dagens system för UVC-vattenrening använder kvicksilverlampor. Dessa kräver en uppvärmningstid på 1–5 minuter, beroende på hur stora lamporna är. LightLabs teknologi kräver ingen uppvärmningstid, vilket gör att den passar utmärkt för små system för vattenrening där det är opraktiskt och ineffektivt att låta vattnet rinna i flera minuter innan det är drickbart.

Lägre driftskostnader för små system

För att hantera problemet med uppvärmningstid för kvicksilverlampor (Hg-lampor), är det vanligt att kvicksilverlamporna lämnas påslagna kontinuerligt. LightLabs teknik innebär en väsentlig energibesparing, framför allt i mindre vattenreningssystem.

Läs mer om de potentiella energibesparingar som vår teknik innebär.

Högre bakteriell verkan än konventionella UVC-källor

LightLabs teknik möjliggör minst 100 gånger bättre desinfektion än vad som är möjligt med konventionella kvicksilverlampor.
Läs mer om varför våra ljuskällor har en större effekt på bakterier och mikroorganismer.

Full funktion i temperaturintervall -20 – +100°C

Vår teknik visar ingen signifikant förändring av prestanda i intervallet -20-100°C. Det gör att system som är baserade på vår teknik blir mindre komplexa, samt säkrare och mer robusta för användaren jämfört med andra existerande tekniker. Dessutom öppnas möjligheten för helt nya tillämpningar.

Olika formfaktorer möjliga

Dagens kvicksilverlampor är i stort sett alltid rörformade. LightLabs teknik har inte samma begränsningar och våra ljuskällor kan användas för att tillverka t.ex. platta UV-chip, vilket ger större designfrihet och öppnar för fler tillämpningar.