Vad är UV-ljus?

UV-ljus eller rättare sagt UV-strålning är, liksom synligt ljus, röntgen och radiovågor, en sorts elektromagnetisk strålning. UV-strålningens våglängder är något kortare än de för synligt ljus.


Svensk översättning till diagram
Ultraviolett (UV)
Synligt ljus
Infrarött (IR)
Våglängd (nm)

Liksom synligt ljus delas in i olika färger är UV-strålningen också indelad i grupper: UVA, UVB och UVC. UVC har kortast våglängd (100–280 nm) och all UVC från solen absorberas av ozonskiktet i den övre delen av atmosfären. UVB har något längre våglängd (280–315 nm) och en del av den tränger ända ner till jorden. UVA-strålningen har längst våglängd (315–400 nm) och absorberas nästan inte alls i atmosfären.

UV-ljus för rening och desinfektion

Solens renande och bakteriedödande effekter upptäcktes redan 1877. 1908 fick Niels Ryberg Finsen Nobelpriset i fysiologi/medicin för upptäckten att ultravioletta ljusstrålar hade en positiv inverkan på bland annat hudtuberkulos.

En första anläggning för UV-rening av dricksvatten togs i drift i Marseilles i Frankrike 1910 och tekniken spreds sedan till USA. Under 1930-talet övergav man dock UV-desinfektion på grund av teknikbrister. Kring 1990 fick UV-rening en renässans då man upptäckte att UV-strålning på ett effektivt sätt kunde bekämpa två mikroorganismer som visat sig vara mycket resistenta mot klor. Sedan dess har intresset för UV-desinfektion växt stadigt. Det är UVC-ljus som används för rening och desinfektion.

UV-ljus och säkerhet

Som all UV-strålning kan UVC vara skadligt för människan. Direkt exponering för UVC bör därför undvikas. UVC blockeras dock effektivt av ett antal olika material, inklusive glas och de flesta plaster. UVC skapar heller inga restprodukter som behöver torkas bort eller neutraliseras efter desinfektion.