Ett vänligare UV-ljus

Alla våra ljuskällor och ljussystem är 100% fria från kvicksilver. Frånvaron av kvicksilver gör vår teknologi till ett oerhört attraktivt alternativ ur miljösynpunkt. Kvicksilver är miljö- och hälsofarligt och användningen bör begränsas så långt som möjligt.

I januari 2013 undertecknades en internationell konvention för att minska de globala utsläppen av kvicksilver. Den benämns Minamata-konventionen. I juli 2017 var 71 länder anslutna. EU har ratificerat konventionen och genomfört dess åtaganden i EU-förordningen 2017/852 om kvicksilver som är direkt tillämplig för EU:s medlemsländer.

Läs mer om Minamata-konventionen på Naturvårdsverkets hemsida.