Ett smartare UV-ljus

LightLabs unika teknik har flera fördelar jämfört med existerande lösningar för rening av vatten, luft och ytor.

Lägre energiförbrukning, inget slöseri med vatten

Beroende på storlek kräver kvicksilverlampor en uppvärmningsperiod på 1–5 minuter innan full effekt uppnås. För stora system som går kontinuerligt är detta inte ett problem, men för små installationer blir det ineffektivt. För att tappa upp ett glas vatten ur en kran är det opraktiskt att vänta 1–5 minuter innan vattnet kan drickas. Dessutom innebär det ett stort slöseri med vatten. Många användare låter därför kvicksilverlamporna vara konstant påslagna, vilket ökar energiförbrukningen och förkortar dessutom ljuskällans livslängd.

I tabellen nedan visas ett exempel där vi jämfört LightLabs UV-teknik med en traditionell kvicksilverlampa (Hg-lampa).

Disk 2ggr varje dag
Dricksvatten 10l per dag
Handtvätt 20ggr per dag
LightLab Hg-lampa
Energi per år (kWhr) 1,2 79
Förväntad livstid, lampa >10år 1år

(Tabell ur ÅR 2016)

Full designfrihet

Dagens kvicksilverlampor är i stort sett alltid rörformade. LightLabs teknik har inte samma begränsning vilket ger systemtillverkaren frihet att fritt välja ljuskällans fysiska form.