EEE Light® Technology licensieringsprogram

Vi erbjuder flera olika alternativ för licensiering av vår teknikplattform, EEE Light® Technology.

I vårt erbjudande ingår: en teknikplattform och nyckelkomponenter, en licens för hela eller del av teknikplattformen, fullständig referensdesign samt del-/undersystem. Du får samtidigt tillgång till vår omfattande tekniska kompetens.

Följande licensieringsprogram finns idag tillgängliga för EEE Light® Technology:

System Reference Design

Med LightLabs systemreferenskonstruktion erbjuder vi hela eller delar av vår unika plattform EEE Light® Technology.

Cathode Component

Vi tillhandahåller vår patenterade, nanostrukturerade katodkomponent. Denna unika halvledare ger överlägsna ljusegenskaper, hög energieffektivitet samt lång livslängd.

Cathode Licensing

Katodlicensieringsprogrammet ger möjligheter till lönsam och effektiv tillverkning av våra nanostrukturerade halvledarkatoder.

Electronics Reference Design

Vi erbjuder även licensieringsmöjligheter för konstruktion av vår elektronik. Vår egen patenterade konstruktionslösning innebär en högvolymlösning med enastående energieffektivitet.


Kontakta oss gärna om ni önskar ytterligare information om våra licensieringsprogram.