EEE Light® UV-chip

Vårt EEE Light® UV-chip är framtaget för UV-rening av vatten, luft, ytor och livsmedel. Chipets storlek och utmärkta prestanda gör det särskilt lämpligt för integration i konsumentnära produkter.

Fördelar

  • Litet och lättintegrerat
  • Högre bakteriell verkan än konventionella UVC-källor
  • Full funktion i temperaturintervall -20 – +100°C
  • 100% fritt från kvicksilver
  • Omedelbart på/avslag – ingen uppvärmningstid

Vårt UV-chip är utvecklat i samarbete med Nanyang Technological University i Singapore (NTU).