EEE Light® UV-chip

Vårt EEE Light® UV-chip är framtaget för UV-desinfektion av vatten, luft, ytor och livsmedel.


Baserade på LightLabs EEE Light®-teknologi - en UV-C-teknologi byggd på fältemission och unik nanoteknik - erbjuder LightLabs UV-chip stora fördelar med hög prestanda och attraktiv kostnad som gör dem unikt lämpade för konsumentnära tillämpningar.

UV-chip från LightLab är utformade för enkel integration i produkter med desinfektionsfunktionalitet och har bevisad hög bakteriereducerande effekt, genom sitt breda UV-C-spektrum med en topp vid 267 nm.

Den låga effektförbrukningen och optimerade effekttätheten möjliggör både integration och drift utan att ytterligare lösningar för värmeavledning krävs.

Fördelar i korthet

  • 100% fritt från kvicksilver
  • Litet och lätt integrerat
  • Omedelbart på/avslag – ingen uppvärmningstid
  • Full funktion över temperaturintervallet -20 – +100°C
  • Inget behov av extra lösningar för värmeavledning
  • Demonstrerad hög bakteriereducerande verkan

Tillgänglighet

Verifierade UV-chip, utvecklingskort och referenskonstruktioner finns tillgängliga för kunder från slutet av april.

En elektronisk drivenhet finns tillgänglig för olika effektklasser och kan levereras för att driva från ett (1) upp till sex (6) UV-chip parallellt. Inledningsvis kommer två effektklasser att finnas tillgängliga, 250 mW ineffekt och 500 mW ineffekt.

Våra UV-chip är utvecklade i samarbete med Nanyang Technological University i Singapore (NTU).

 Technology Brief  EEE Light® UV Chips (255-300 nm) - advance information      

 Product specification for the electronic drive unit Ocean R1 500mW