EEE Light® Produktöversikt UV-rening

Den nya UV-tekniken som LightLab erbjuder har stora fördelar jämfört med konventionella UV-ljuskällor. Den är unikt lämpad för tillämpningar som används periodvis och kräver säker bakteriell reduktion.  

Denna UV-teknik ger prestanda som öppnar upp för nya tillämpningar som tidigare omöjliggjorts pga brister hos de konventionella UV-ljuskällorna.

 Teknikens fördelar

 • Miljömässigt hållbar teknik - 100% kvicksilverfri
 • Omedelbart på/avslag
 • Hög bakteriellreduktion
 • Lägre driftskostnader för små system
 • Förenkladsystemdesign
 • Omgivningstemperatur -20°C – +80°C
 • Utmärkta spektralaegenskaper
 • Intelligent drivelektronik

 Exempel på  tillämpningar

 • PoU och PoE reningssystem för vatten
 • Luftkonditionering
 • Dricksfontäner
 • Reningssystem för ytor
 • Härdning

Denna  miljömässigt hållbara UVB/UVC-teknik är helt fri från giftiga ämnen som tex kvicksilver. Tekniken möjliggör lägre kostnader och förbättrad säkerhet i system där vatten, drycker, mat osv annars skulle riskera att förgiftas vid ett systemfel.

Tekniken  har en bevisad förmåga att nå full UVC-effekt inom millisekunder. EEE Light® tekniken är perfekt för tillämpningar där UV-reningen sker periodvis genom att där möjliggöra för lägre driftkostnader och förlängd effektiv livslängd.

Överlägsen bakteriedödande effektivitet - uppnår 99.999999% reducering ( "log8"). 

EEE Light® tekniken har stabilt prestanda över ett brett temperaturområde, vilket möjliggör tillämpningar med omgivningstemperatur från minusgrader till +80°C, utan någon väsentlig försämring av prestanda. 

De spektrala egenskaperna är valda för att passa väl mot responskurvan för E.coli och DNA:s absorptionskurva.  

UVB/UVC-ljuskällan drivs av en intelligent drivelektronik. Drivelektroniken levererar konstant effekt och kan styras från en dator via en Bluetooth-app.