Våra patent

LightLabs patentportfölj innehåller totalt 136 patent och patentansökningar. Patenten är fördelade över 23 patentfamiljer.

Vi fortsätter att vidareutveckla den fältemissionsbaserade teknologin genom att bedriva forskning och utveckling på katod, anod och drivelektronik samt på systemnivå. Vi bedömer det som väsentligt att kontinuerligt utveckla patentportföljen inom ovannämnda områden som ett led i vårt affärserbjudande inför kommersialisering av vår teknologi.

Läs mer om vår unika teknologi.