Rent vatten, ren luft och rena livsmedel

Vår vision är att bidra till bättre hälsa och miljö genom att med hållbar teknik ge fler människor tillgång till rent vatten, ren luft och rena livsmedel.

Vi gör det genom att utveckla och erbjuda unika produkter som sparar energi och eliminerar eventuella hälso- och miljörisker. Vårt fokus ligger på produkter med ett potentiellt sett brett användningsområde på konsumentmarknaden.

Vi samarbetar med globala kunder och ledande universitet och marknadsför vår teknik under varumärket EEE Light®. Tekniken är baserad på världsledande egenutvecklad nanoteknik.