En växande marknad för UV-ljus

Starka globala trender driver en växande efterfrågan på hållbar teknik för att kunna ge fler människor tillgång till rent vatten, ren luft och rena livsmedel. LightLab har utvecklat och patenterat en unik lösning som använder UV-ljus för att reducera bakteriehalten i vatten, luft, livsmedel och på ytor. Våra ljuskällor är helt fria från kvicksilver och därför bättre för både miljö och hälsa.

UV-ljus renar vatten

Rening med hjälp av UV-ljus är ett erkänt effektivt alternativ till de klorbaserade lösningar för vattenrening som dominerat på marknaden. UV-desinfektion används därför allt mer, både i Sverige och i övriga världen. Kvicksilverlampor har hittills varit den dominerade tekniken för att generera UV-ljus, tack vare hög energieffektivitet och lång livslängd. Dock medför kvicksilverinnehållet, lång uppstartstid och kraftigt temperaturberoende att denna typ av lampor är mindre intressanta i konsumentnära system. Där vinner LightLabs teknik och lösningar.

Läs mer om våra produkter för vattenrening.

UV-ljus håller maten fräsch

En helt ny tillämpning är UV-rening i vitvaror och hushållsapparater. UV-ljuset gör exempelvis att matvaror som förvaras i kylskåp kan hålla upp till en vecka längre. Det kan betyda enorma besparingar i form av kraftigt minskade mängder matavfall. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) slängs varje år uppskattningsvis en tredjedel av all mat som produceras för konsumtion.

Traditionella kvicksilverbaserade UV-lampor är normalt sett inte aktuella för montering i konsumentvaror.

Andra tillämpningsområden

UV-ljus kan även användas för att rena luft från mikroorganismer som kan orsaka andningsbesvär eller rena ytor där man hanterar eller transporterar livsmedel.

Läs mer om fördelarna med vår unika teknologi.