Styrelse

Torkel Elgh, Styrelseordförande sedan 2017. Styrelseledamot sedan 2015.

Född:1960 

Utbildning:  Bergsingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH samt Styrelseakedemiens certifiering av ledamöter i noterade bolag.

Nationalitet:  Sverige

Övriga uppdrag:  Styrelseordförande för AlfaWall AB och Nordic CleanCap AB, vice ordförande i Sweden China Green Tech Alliance, styrelseledamot Hymeth ApS och rådgivare via det egna bolaget AB Logro.

Bakgrund:  VD för Wallenius Water AB, VD för Electrolux Logistics AB och ledande roller inom Electrolux, Wallenius Wilhelmsen Logistcs och TNT Express. Erfarenhet från internationellt styrelsearbete både från Sverige, EU, Sydafrika och Kina

Innehav:  100 000 B-aktier*

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Håkan Wallin, Styrelseledamot sedan 2014.

Född:  1962 

Utbildning:  Civilekonom med examen från Stockholms Universitet och CEFA från Handelshögskolan i Stockholm.

Nationalitet:  Sverige

Övriga uppdrag: Ekonomichef i NP3 Fastigheter AB (publ). Styrelseledamot i det egna bolaget HWA Advisory & Capital AB, styrelseordförande i Pharmanest AB, Nywasu AB och Nywasu Fond AB, styrelseledamot i Björn Axén Hairdressers AB, Björn Axén Institut AB, Björn Axén Retail AB och Björn Axén Academy AB samt styrelseledamot i dotterbolag till NP3 Fastigheter AB.

Bakgrund:  Styrelseledamot i BioPhausia AB och EVP Corporate Development i Medivir ABs ledningsgrupp.

Innehav:  3 000 B-aktier*

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Tove Langlet, Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1965

Utbildning: Civilingenjörsexamen i maskinteknik med energiinriktning från Chalmers Tekniska Högskola samt MBA från INSEAD i Frankrike.

Nationalitet: Sverige

Övriga uppdrag: Konsultverksamhet i egen regi via bolaget Nordell & Partner AB samt den egna rörelsen Ekologistik Skandinavien AB, styrelseledamot i Smicker AB, Ekologistik Skandinavien AB och Nordell & Partner AB.

Bakgrund: Styrelseledamot i Cell Impact AB (publ), Fergin Sverige AB, Innotech Solar AS, GAIA Leadership AB, Powerbox International Aktiebolag och ROL AB, 

Innehav: 5 500 B-aktier*

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Göran Seifert, Styrelseledamot sedan 2013.

Född: 1949

Utbildning: Advanced Management Program, Wharton Business School, Universitet i Pennsylvania, USA. Studier vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Nationalitet: Sverige

Övriga uppdrag: VD i Anda Pacific Ltd., ledamot av Wharton Business School's executive education styrelse vid Universitetet i Pennsylvania, ordförande i Law Asia’s International Advisory Council, Singapore, styrelseledamot och medlem i ersättningskommittén i Blackpeakgruppen, Singapore.

Bakgrund: Ordförande och medlem i ersättningskommittén vid SourceByNet, Singapore. Medlem i ledningsgruppen och ansvarig för Asien och Stillahavsområdet i Italcementi, samt styrelseledamot i dess dotterbolag i Indien, Thailand och Kina. Chef för Corporate Regional Operations för Philips Asien och Stilla Havsområdet, samt President Philips Lighting för Asien.

Innehav: 25 988 B-akiter*

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Anders Frisk, Styrelseledamot sedan 2018.

Anders Frisk,  Styrelseledamot sedan 2018. 

Född:  1967

Utbildning:  Civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Nationalitet:  Sverige

Övriga uppdrag:  VD och Styrelseledamot för Northgreen AB,  styrelseledamot för Trifilon AB, VD och styrelseledamot för Sherekahn AB.

Bakgrund:  VD för Det Naturliga Steget, medgrundare, partner och VD för Sustainable Technologies Fund och VD för Bioendev AB.

Innehav:  52 931 B-akiter*

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

* Antalet aktier motsvarar aktieinnehavet per den 17 december 2018, och omfattar innehav av närstående. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan den 17 december 2018.