Styrelse

Torkel Elgh

Styrelseordförande i LightLab sedan mars 2017.
Styrelseledamot i LightLabs styrelse sedan 2015.

Torkel Elgh har en Bergsingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Han är idag Styrelseordförande i AlfaWall AB och Vice Ordförande i Sweden China Green Tech Alliance.

För aktuellt aktieinnehav i LightLab Sweden AB (publ) se insynslistan.

Håkan Wallin

Styrelseledamot i LightLabs styrelse sedan 2014.

Håkan Wallin, född 1962, är civilekonom med examen från Stockholms universitet och CEFA från Handelshögskolan i Stockholm. Nuvarande engagemang omfattar LightLab Sweden AB samt oberoende konsult via det egna bolaget HWA Advisory & Capital AB.

För aktuellt aktieinnehav i LightLab Sweden AB (publ) se insynslistan.

Tove Langlet

Styrelseledamot i LightLabs styrelse sedan 2015.

Tove Langlet har en civilingenjörsexamen i maskinteknik med energiinriktning från Chalmers Tekniska Högskola samt en MBA från INSEAD i Frankrike. Hon bedriver konsultverksamhet i egen regi via bolaget Nordell & Partner AB samt den egna rörelsen Ekologistik Skandinavien AB vid sidan av ett flertal styrelseuppdrag. Tove Langlet har tidigare arbetat som projektledare på Vattenfall AB samt managementkonsult på Cap Gemini och UnitedLog. Hon har även arbetat som Manager Operations and Business Control på Industri Kapital.

För aktuellt aktieinnehav i LightLab Sweden AB (publ) se insynslistan.

Göran Seifert

Styrelseledamot, ledamot i LightLab Swedens styrelse sedan 2013.

Göran har tidigare bl.a. varit medlem i Philips Lightings ledningsgrupp och President för Asien och Stillahavsområdet. Han är nu ledamot av Whartons Business schools executive education styrelse vid Pennsylvania State University, ordförande i Law Asia’s International Advisory Committee, Singapore, styrelseledamot och medlem i ersättningskommittén i Blackpeakgruppen, Singapore, och styrelseledamot och medlem i revisionskommittén i SourceByNet, Singapore.

För aktuellt aktieinnehav i LightLab Sweden AB (publ) se insynslistan.

Anders Frisk

Styrelseledamot i LightLabs styrelse sedan 2018.

Anders Frisk har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet och är idag VD för Northgreen AB. Tidigare har Anders bl a varit VD för Det Naturliga Steget, medgrundare, partner och VD för Sustainable Technologies Fund och VD för Bioendev AB.

För aktuellt aktieinnehav i LightLab Sweden AB (publ) se insynslistan.