Om LightLab

Om LightLab

LightLab är ett miljöteknikföretag som utvecklar och tillverkar unika UV-ljuskällor och lampsystem för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. Vår patenterade teknik gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt framställa ljuskällor med mycket attraktiva egenskaper. Metoden innebär att rening och desinfektion kan utföras utan att kemikalier tillförs. Dessutom minskar energiförbrukningen, vilket gör tekniken till ett oerhört attraktivt alternativ ur hållbarhetssynpunkt.

Läs mer om fördelarna med vår unika teknologi.