Om LightLab

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.

Affärsidé

  • LightLab skall erbjuda teknologi för energi- och kostnadseffektiv framställning av ljus utan användning av kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen till samarbetspartners som produktutvecklare, producenter och kunder för hållbara belysnings- och UV renings-tillämpningar.
  • Bolagets erbjudande baseras på utveckling av en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av nanostrukturer, kombinerad med elektroniklösningar och materialteknik.

Vision

LightLab skall väsentligt bidra till en bättre miljö genom att utveckla världsledande nanoteknologi som möjliggör produkter med högsta hållbarhet i kombination med attraktiva teknikegenskaper.

Affärsmodell

LightLabs intäkter skall huvudsakligen genereras genom: 

  • Utlicensiering av hela eller delar av Bolagets patenterade teknologiplattform.
  • Intäkter i samband med samarbetsavtal för utveckling av nya produkter i form av en eller flera komponenter som (i) ersättning för utförda tjänster av Bolaget; (ii) engångs- och milstolpebetalningar samt (ii) royalty eller liknande ersättning på löpande försäljning.
  • Försäljning av komponenter som t.ex katod och drivenhet utvecklade av Bolaget.