Om LightLab

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.

Affärsidé

  • LightLab ska erbjuda teknik för kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar framställning av ljus till samarbetspartners som produktutvecklare, producenter och kunder med ett initialt huvudfokus på tillämpningar för rening av vatten, luft, ytor och livsmedel med hjälp av UV-ljus.
  • Bolagets erbjudande baseras på en patenterad teknik för kostnadseffektiv produktion av nanostrukturerade ytor med kontrollerade egenskaper, kombinerad med materialteknik och elektroniklösningar.

Vision

LightLab skall väsentligt bidra till en bättre miljö genom att utveckla världsledande nanoteknik som möjliggör hållbara produkter med attraktiva egenskaper och prestanda.

Affärsmodell

LightLabs intäkter skall huvudsakligen genereras genom: 

  • Utlicensiering av hela eller delar av Bolagets patenterade teknikplattform med intäkter i form av licensavgifter och/eller royalty eller liknande på löpande försäljning.
  • Intäkter i form av ersättning för utförda tjänster genom engångs- och milstolpebetalningar i samband med samarbetsavtal kring utveckling av nya produkter.
  • Försäljning av komponenter som t.ex. nanostrukturerade katoder och drivelektronik utvecklade av Bolaget.