Om LightLab

LightLab utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. Erbjudandet baseras på en patenterad teknik för kostnadseffektiv produktion av nanostrukturerade ytor med kontrollerade egenskaper, kombinerad med materialteknik och elektroniklösningar.

Vision

Att bidra till bättre hälsa och miljö genom att med hållbar teknik ge fler människor tillgång till rent vatten, ren luft och rena livsmedel

Affärsidé

  • LightLab skall utveckla och erbjuda teknik med unika egenskaper för hållbar desinfektion med hjälp av UV-ljus med särskilt fokus på bred användning av UV-desinfektion i olika högvolymprodukter för konsumentmarknaden
  • LightLab samarbetar med globala kunder och ledande universitet och säljer sin teknik under varumärket EEE Light®. Tekniken är baserad på världsledande egenutvecklad nanoteknik

Affärsmodell

LightLabs intäkter skall huvudsakligen genereras genom: 

  • Utlicensiering av hela eller delar av Bolagets patenterade teknikplattform med intäkter i form av licensavgifter och/eller royalty eller liknande på löpande försäljning
  • Intäkter i form av ersättning för utförda tjänster genom engångs- och milstolpebetalningar i samband med samarbetsavtal kring utveckling av nya produkter
  • Försäljning av komponenter som t.ex. UV-chip, nanostrukturerade katoder och drivelektronik utvecklade av Bolaget