Ledningsgrupp

Johan Tingsborg, CEO and Group President

VD sedan 2015. Född 1961, civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare VD och ledamot i Infineon Technologies Nordic AB, Kisel Core AB och Kisel Microelectronics AB.

För aktuellt aktieinnehav i LightLab Sweden AB (publ) se insynslistan.

Jonas Tirén, Vice President Research and Development

Vice President Research and Development. Född 1960, civilingenjör och Tekn Dr från Uppsala universitet. Jonas har mer än 20 års erfarenhet från elektronikindustrin inom utveckling, produktutveckling, projekt & programledning, elektronikproduktion och marketing. Han har erfarenhet från ledningspositioner i flera företag. Jonas har lång erfarenhet av att arbeta i Asien, främst Japan och Kina.

För aktuellt aktieinnehav i LightLab Sweden AB (publ) se insynslistan.

Niclas Gavelin, Financial Manager

Ekonomiansvarig på konsultbasis. Civilekonom med ca 15 års arbetserfarenhet som bland annat revisor och CFO. Utöver uppdraget för LightLab har Niclas andra konsultuppdrag inom områdena ekonomistyrning och finansiell rapportering i mindre noterade bolag och koncerner.

För aktuellt aktieinnehav i LightLab Sweden AB (publ) se insynslistan.