Ledningsgrupp

Johan Tingsborg, Verkställande direktör och koncernchef, sedan 2015.

Född:  1961 

Utbildning:  Civilingenjör i Elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Nationalitet:  Sverige

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot i LightLab Operations AB och Bright Europe AB, ägare av den enskilda firman Tingsborg Technologies.

Bakgrund:  VD och ledamot i Infineon Technologies Nordic AB, Kisel Core AB och Kisel Microelectronics AB. 

Innehav:  77 170 B-aktier*

Jonas Tirén, Vice verkställande direktör, forsknings- & utvecklingschef, sedan 2011.

Född:  1960 

Utbildning:  Civilingenjör i Teknisk Fysik och Tekn Dr från Uppsala Universitet. 

Nationalitet:  Sverige

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot i Tirén Technology AB.

Bakgrund:  Vice VD & COO Cypak AB, Program Manager Positioning Infineon Technologies, VD Radi Medical Technologies, Director Operations, RF Modules Ericsson Microelectronics.

Innehav:  72 411 B-aktier*

Niclas Gavelin, Ekonomichef, sedan 2015.

Född:  1974 

Utbildning:  Civilekonom från Umeå Universitet.

Nationalitet:  Sverige

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och VD för Controllergruppen Sverige AB. Styrelsesuppleant i LightLab Operations AB och Bright Europe AB.

Bakgrund:  Har mer än 18 års yrkeserfarenhet i rollerna som kvalificerad revisor, ekonomichef samt ekonomi- och redovisningskonsult i såväl stora som små bolag och koncerner.

Innehav:  0 B-aktier*

* Antalet aktier motsvarar aktieinnehavet per den 17 december 2018, och omfattar innehav av närstående. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan den 17 december 2018.