UV-ljus – ett ultravänligt alternativ

UV-rening är ett enkelt, säkert och miljövänligt alternativ jämfört med dagens dominerande klorbaserade lösningar för vattenrening. Dessutom är UV-rening bevisat effektiv mot mikroorganismer som är resistenta mot klor, som t.ex. cryptosporidium.

Till skillnad mot kemiska vattenreningsmetoder inaktiverar UV-ljuset mikroorganismer genom en fysisk process. När bakterier, virus och protozoer utsätts för de bakteriedödande våglängderna av UV-ljus blir de oförmögna att fortplanta sig och infektera andra organismer.

Läs mer om fördelarna med LightLabs unika teknologi.

Minskad energiförbrukning

Traditionella kvicksilverlampor kräver en uppvärmningstid på 1-5 minuter, vilket gör att användare låter dem vara påslagna kontinuerligt. Detta ökar energiförbrukningen markant samtidigt som lampans livslängd kortas avsevärt.

Läs mer om hur vår teknik minskar energiförbrukningen.

Inget farligt avfall

Då våra ljuskällor inte innehåller något kvicksilver kan de sopsorteras som vanliga ljuskällor eller småelektronik och kräver med andra ord inte någon specialsortering.