Luci Intressenter begär tvångsinlösen och LightLab ansöker om avnotering


Luci Intressenter AB (“Luci Intressenter”) offentliggjorde den 4 februari 2020 att bolaget, efter utgången av den förlängda acceptfristen, innehar ca 92,4 procent av det totala antalet aktier och röster i LightLab Sweden AB (”LightLab”). 

Luci Intressenter har meddelat LightLabs styrelse att bolaget beslutat att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier. 

Mot bakgrund av det ovanstående anser styrelsen i LightLab att det inte längre är motiverat för LightLab att verka i en noterad miljö och har därför beslutat att ansöka om avnotering av LightLabs B-aktie från Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel i LightLabs B-aktie kommer att meddelas snarast efter att besked därom erhållits från Nasdaq.

Luci Intressenter begär tvångsinlösen och LightLab ansöker om avnotering