LightLab och NTU Singapore förlänger samarbete till år 2024


  • Båda parter ser ytterligare potential i både tekniken och det framgångsrika samarbetet
  • NTU Singapore och LightLab har därför kommit överens om att förlänga existerande avtal kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2024

 

Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore), och LightLab undertecknade 8 december 2014 ett avtal kring forskningssamarbete. Mot bakgrund av det framgångsrika samarbetet och de resultat som uppnåtts har NTU Singapore och LightLab nu kommit överens om att förlänga det existerande avtalet kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2024. Denna förlängning av samarbetsavtalet kräver ingen ytterligare finansiering från någon av parterna.

Huvudsyftet med förlängningen av forskningssamarbetet är att demonstrera den fulla potentialen i den UV-desinfektionsteknik som utvecklats och att påbörja utvecklingen av nästa generations teknik för ytterligare ökad prestanda.

LightLab och NTU Singapore förlänger samarbete till år 2024