LightLab och SAES Getters tecknar avsiktsförklaring kring möjligt samarbete inom området UV-chip


LightLab har tecknat en avsiktsförklaring med SAES Getters S.p.A. (SAES). Avsiktsförklaringen följer på det tidigare tidsbegränsade samarbetsavtalet, inom vilket parterna fram till och med 31 augusti 2019 har utvärderat den framtida potentialen för LightLabs produkter för UV-desinfektion och möjligheterna till ett långsiktigt närmare samarbete mellan bolagen.

Parterna ska nu enligt den tecknade avsiktsförklaringen fram till 31 juli 2020 fortsätta diskussionerna kring möjliga samarbeten inom utveckling, produktion, försäljning och marknadsföring av UV-chip för desinfektion av vatten, luft, ytor och livsmedel.

SAES, med huvudkontor i Lainate, Italien, är ett globalt ledande företag inom området avancerade funktionella material och bolaget är noterat på börsen i Italien, Borsa Italiana, inom det s.k. STAR-segmentet. SAES är sedan flera år leverantör av en nyckelkomponent i LightLabs produkter för UV-desinfektion.

LightLab och SAES Getters tecknar avsiktsförklaring kring möjligt samarbete inom området UV-chip