LightLab rekryterar ny VD och utvecklingsprojektet med Midea fortsätter


Styrelsen i LightLab har utsett Rune Torbjörnsen till ny Verkställande Direktör. Rune tillträder som VD den 1:a september 2019 och efterträder Johan Tingsborg som varit VD sedan 2015. 

Som tidigare meddelats har styrelsen i LightLab fattat beslut att förstärka bolaget med en VD med gedigen kommersiell bakgrund, i syfte att ytterligare fokusera arbetet med kommersialisering av bolagets UV-produkter för rening av vatten, luft, ytor och livsmedel. 

Rune Torbjörnsen har en bred erfarenhet från VD-roller och andra ledande befattningar i både noterade och onoterade bolag. Han har bl.a. varit VD för Jays AB och Doro AB, där han varit drivande i bolagens arbete från teknikutveckling till marknadsintroduktion och internationell försäljning. 

”Det ska bli spännande att få leda LightLab in i nästa fas och tillsammans med teamet bygga en stark kommersiell plattform för bolagets unika UV-produkter. Jag ser verkligen fram emot att träffa mina nya kollegor, potentiella kunder och samarbetspartners”, säger Rune Torbjörnsen.  

”Det är med stor glädjevi välkomnar Rune som ny VD. Jag är övertygad om att Rune tillsammans med övriga medarbetare i bolaget kan göra LightLab till ett globalt ledande bolag i UV-reningsmarknaden”, säger Anders Frisk, styrelseordförande i LightLab.

Projektet med Midea har tagit ytterligare steg framåt. Som tidigare rapporterats har ny funktionalitet, som Midea infört under projektets gång, ökat kraven och medfört mer utmanande och omfattande funktionstester. Vägen framåt är överenskommen med Midea och konkret återstår nu framförallt tillförlitlighetsprovning. Målet är att kunna utföra dessa under innevarande (tredje) kvartal, innan projektet kan ta nästa steg med order och leverans av förserier.

LightLab rekryterar ny VD och utvecklingsprojektet med Midea fortsätter