LightLab inleder rekrytering av ny VD för att stärka företagets arbete med kommersialisering av bolagets UV teknik


Styrelsen i LightLab har fattat beslut att påbörja en rekryteringsprocess av en ny VD. Syftet är att stärka bolagets arbete med kommersialisering av bolagets UV-produkter för rening av vatten, luft, ytor och livsmedel. Bolagets långsiktiga mål är att bli en ledande global aktör i UV-reningsmarknaden där tillämpningarna och marknadspotentialen bedöms växa kraftigt under kommande år. Nuvarande VD, Johan Tingsborg, kommer att arbeta kvar i en nyckelroll i bolagets ledning.

”Johan Tingsborg har gjort mycket värdefulla insatser under de gångna åren bl. a. att rekrytera mycket kompetenta medarbetare till bolaget samt utveckla produkter baserade på LightLab’s teknologi för den pågående kommersiella lanseringen. Vi ser med tillförsikt fram emot att förstärka bolaget med en VD med gedigen kommersiell bakgrund och kompetens som tillsammans med övriga i bolagets ledning kan göra LightLab till ett globalt ledande bolag inom sitt område. Johan Tingsborg kommer att leda bolaget tills en ny VD är utsedd och på plats”, säger Anders Frisk, styrelseordförande i LightLab.

LightLab inleder rekrytering av ny VD för att stärka företagets arbete med kommersialisering av bolagets UV teknik