LightLab och SAES Getters tecknar samarbetsavtal


  • LightLab har tecknat ett samarbetsavtal med italienska SAES Getters S.p.A., ett globalt ledande Bolag inom området avancerade funktionella material
  • Syftet med avtalet är att i ett första steg undersöka möjligheterna till ett långsiktigt närmare samarbete mellan Bolagen
  • Avtalet innebär bl a att parterna fram till och med 31 augusti 2019 kommer att utvärdera den framtida potentialen för LightLabs produkter för UV-desinfektion

LightLab har tecknat ett utvecklings- och samarbetsavtal med SAES Getters S.p.A. (SAES). SAES är idag leverantör av en nyckelkomponent i LightLabs produkter för UV-desinfektion och Bolagen har en sedan flera år etablerad relation.

SAES, med huvudkontor i Lainate, Italien, är ett globalt ledande företag inom området avancerade funktionella material. Bolaget är noterat på börsen i Italien, Borsa Italiana, inom det s.k. STAR-segmentet.

Enligt avtalet, vilket löper fram till 31 augusti 2019, ska Bolagen inom ramen för avtalet samarbeta tekniskt kring LightLabs UV-chip. Parallellt ska bolagen även samarbeta kring utvärdering av marknadsmöjligheter och affärspotential för existerande och nya produkter baserade på LightLabs teknologi. Efter detta kommer Bolagen att fatta beslut om ett potentiellt mer djupgående långsiktigt samarbete mellan parterna.

”LightLab ser i ett samarbete med SAES intressanta möjligheter till synergieffekter inom både teknik och marknad. Vi är därför glada att med utgångspunkt i det existerande och redan goda samarbetet nu bredda vår dialog med SAES.”, säger Johan Tingsborg, VD LightLab.

LightLab och SAES Getters tecknar samarbetsavtal