Presentationsmaterial från lunchmöte 16 nov i Erik Penser Banks lokaler där VD Johan Tingsborg 


Presentationsmaterial från lunchmöte 16 nov i Erik Penser Banks lokaler där VD Johan Tingsborg berättade om verksamheten och framtids­utsikterna 

Presentationsmaterial från lunchmöte 16 nov i Erik Penser Banks lokaler där VD Johan Tingsborg