LightLab tecknar ramavtal med ledande vitvarutillverkare


LightLab och en division inom Midea Group, Kina, har tecknat ett ramavtal kring användning av LightLabs UV-chip för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater. Ramavtalet följer på den avsiktsförklaring som tecknades mellan Bolagen i februari 2018.

Ramavtalet definierar och reglerar Bolagens gemensamma plan för de kommande två åren avseende LightLabs UV-chip för desinfektion, med de tre huvudpunkterna: kvalificering av slutprodukten med LightLabs UV-chip, produktionsetablering och volymproduktion. Bolagen har kommit överens om tidplan, innehåll och milstolpar för de tre olika faserna.

Samarbetet kring kvalificering av slutprodukten har inletts och kommer att fortgå under innevarande kvartal. En godkänd produktkvalificering är en förutsättning för de kommande stegen.

Det indikativa volymbehov av UV-chip för 2019 och 2020 som Midea anger i avtalet medför att LightLab behöver accelerera etableringen av produktionskapacitet för Bolagets UV-chip jämfört med tidigare plan.

Förutsatt godkänd produktkvalificering och att den överenskomna planen hålls bedömer LightLab idag att avtalet indikerar ett ordervärde på upp till 20 mkr för år 2019, det första kommersiella året i samband med Mideas planerade lansering. 

”Vi är mycket glada att samarbetet med Midea fortsatt att utvecklas positivt under första halvåret 2018 och att vi nu lyckats komma fram till ett ramavtal för de kommande två åren. Flera steg återstår men ramavtalet är en viktig milstolpe av väsentlig vikt för det fortsatta samarbetet och för en snabb marknadsintroduktion av LightLabs unika och innovativa UV-chipteknik inom ett marknadssegment vi bedömer ha mycket stor potential.”, säger Johan Tingsborg, VD LightLab.

Om Midea:

Midea Group är en världsledande teknik- och industrigrupp inom konsumentprodukter, värme- och ventilationssystem, luftkonditionering, robotteknik, industriautomation och logistik. Midea erbjuder ett brett utbud av bland annat konsumentprodukter som kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner och mindre hushållsapparater.

Bolaget grundades 1968 i Guangdong, Kina, och har etablerat en global organisation med över 200 dotterbolag, 60 anläggningar utanför Kina och tolv strategiska affärsenheter.

Midea Group är noterat på börsen i Shenzhen och ägs till 20 % av internationella institutionella investerare. Bolaget noterades 2017 på Fortune Global 500 som 450 i världen avseende omsättning och omsatte samma år motsvarande drygt SEK 300 miljarder.

För mer komplett information se: http://www.midea.com/global/about_midea/

LightLab tecknar ramavtal med ledande vitvarutillverkare