LightLab och NTU Singapore förlänger samarbete till år 2020


  • Båda parter ser ytterligare potential i både tekniken och det framgångsrika samarbetet
  • NTU Singapore och LightLab har därför kommit överens om att förlänga existerande avtal kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2020

Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore), och LightLab undertecknade 8 december 2014 ett avtal kring forskningssamarbete. Mot bakgrund av det framgångsrika samarbetet och de resultat som uppnåtts har NTU Singapore och LightLab nu kommit överens om att förlänga det existerande avtalet kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2020. Denna förlängning kräver ingen ytterligare finansiering från någon av parterna.

Huvudsyftet med förlängningen är att demonstrera den fulla potentialen i den UV-desinfektionsteknik som utvecklats, genom utnyttjande av flerchipsteknik och vidareutveckling av den optiska tekniken i UV-chippen med fokus på högeffektiv desinfektion av ytor.

LightLab och NTU Singapore förlänger samarbete till år 2020