LightLab tecknar avsiktsförklaring med ledande vitvarutillverkare


LightLab och en vitvarudivision inom Midea Group, Kina, har tecknat en avsiktsförklaring kring användning av LightLabs UV-teknik för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater.

Avsiktsförklaringen uttrycker bolagens gemensamma intention att ingå ett samarbetsavtal kring användning av LightLabs UV-ljuskällor baserade på bolagets kvicksilverfria teknik i Mideas produkter.

Bakgrunden till avsiktsförklaringen är att bolagen sedan tredje kvartalet 2017 fört en dialog där Midea bl a genomfört ett antal tester för att utvärdera och verifiera LightLabs teknik. Detta har nu lett fram till slutsatsen att det finns tekniska och affärsmässiga förutsättningar att nå ett avtal. Bolagen har därför inlett förhandlingar med syftet att nå ett samarbetsavtal medan teknikdelen av projektet fortsätter med ytterligare tester och provleveranser från LightLab.

”Vi är av flera skäl mycket glada att ha nått detta steg i samarbetet med Midea, bl a eftersom vi ser det marknadssegment som Midea representerar som en stor och viktig möjlighet för bolaget. UV-desinfektion i vitvaror och hushållsapparater är en idag närmast orörd marknad med stor global potential. Kombinationen av vårt produkterbjudande och marknadssegmentets egenskaper gör att vi idag bedömer att det är en av de största enskilda affärsmöjligheterna för LightLab”, säger Johan Tingsborg, VD LightLab.

Om Midea:

Midea Group är en världsledande teknik- och industrigrupp inom konsumentprodukter, värme- och ventilationssystem, luftkonditionering, robotteknik, industriautomation och logistik. Midea erbjuder ett brett utbud av bland annat konsumentprodukter som kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner och mindre hushållsapparater.

Bolaget grundades 1968 i Guangdong, Kina, och har etablerat en global organisation med över 200 dotterbolag, 60 anläggningar utanför Kina och tolv strategiska affärsenheter.

Midea är noterat på börsen i Shenzhen och ägs till 20 % av internationella institutionella investerare. Bolaget noterades 2016 på Fortune Global 500 som 450 i världen avseende omsättning.

Under 2016 hade Midea en global marknadsandel på 5,5 % inom segmentet för konsument- och hushållsapparater enligt marknadsundersökningsföretaget Euromonitor International.

För mer komplett information se: http://www.midea.com/global/about_midea/

LightLab tecknar avsiktsförklaring med ledande vitvarutillverkare