Pressmeddelanden


Datum Titel
2018-12-26 LightLab erhåller kreditram från huvudägare
2018-11-19 Presentationsmaterial från lunchmöte 16 nov i Erik Penser Banks lokaler där VD Johan Tingsborg
2018-11-08 LightLab Sweden AB (publ)Kvartalsrapport 3, juli-september 2018
2018-11-01 Valberedning utsedd inför årsstämman 2019 i LightLab
2018-08-30 LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2018
2018-07-10 LightLab tecknar ramavtal med ledande vitvarutillverkare
2018-06-25 Vi söker utvecklingsingenjörer
2018-05-16 Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier
2018-05-08 Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden AB
2018-05-08 LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2018
2018-04-23 LightLab och NTU Singapore förlänger samarbete till år 2020
2018-04-06 LightLab Sweden AB publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2017
2018-04-06 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)
2018-03-22 LightLab tillförs 67,3 MSEK efter avslutad nyemission
2018-03-02 LightLab offentliggör prospekt
2018-02-21 Kommuniké från extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB
2018-02-15 LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2017
2018-02-12 LightLab tecknar avsiktsförklaring med ledande vitvarutillverkare
2018-01-22 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)
2018-01-22 Styrelsen i LightLab föreslår en till 90% säkerställd företrädesemission om 74,7 MSEK