LightLab erhåller order på referensprodukter för UV-rening


  • Order på referensprodukter från en ledande tillverkare av UV-reningsutrustning 
  • Ordern ska levereras under innevarande kvartal
  • Viktigt steg i marknadsetableringen av Bolagets teknik för UV-lampsystem

LightLab har erhållit en order från en ledande global tillverkare av UV-reningsutrustning. Ordern avser referensprodukter för utvärdering av Bolagets UV-lampsystemteknik och ska levereras under innevarande kvartal. Värdet uppgår till drygt 10 TSEK. LightLab ser ordern som ett viktigt steg i samarbetet mellan parterna och i marknadsetableringen av Bolagets teknik för UV-lampsystem.

Ordern följer efter en tids dialog mellan bolagen, utbyte av teknikinformation och en efterföljande analys som tillverkaren av UV-reningsutrustning utfört. LightLab ser ordern som ytterligare en indikation på att dess teknik för UV-lampsystem tillför UV-reningsmarknaden egenskaper som är av väsentligt värde i ett antal tillämpningar.

”Vi ser ordern som ett viktigt steg, både för marknadsetableringen av vår UV-lampsystemteknik och för samarbetet mellan parterna. Vår förhoppning är den ska leda vidare till ett bredare samarbete och följas av större affärer.”, säger Johan Tingsborg, VD LightLab.

LightLab erhåller order på referensprodukter för UV-rening