LightLab Sweden AB publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2016


LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor publicerar idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2016.

LightLab Sweden AB publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2016