LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2016


JULI – SEPTEMBER 2016

  • LightLab introducerade i september den första referensprodukten för UV-rening, bestående av en rörformad (T8) ljuskälla, intelligent drivelektronik och tillhörande produktdokumentation. Produkten ger tillverkare av UV-reningsprodukter möjlighet att enkelt utvärdera tekniken för sina tillämpningar.
  • Under juli genomfördes en riktad emission, vilken tillförde Bolaget 5,5 mkr.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Under oktober lanserades UV Boost™, bolagets nanostrukturerade beläggning, vilken ökar UV-uteffekten för existerande UV-lampor, s.k. ”sleeves” och UV-transparenta skyddsglas med upp till 15% vid våglängden 254nm.

LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2016