LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2016


APRIL – JUNI 2016

  • Två tillverkare av speciallampor och en tillverkare av UV-reningsutrustning inledde utvärdering av LightLabs ljusextraktionsteknik.
  • Samarbetsprojekten med Wallenius Water respektive Nanyang Technological University (NTU Singapore) fortlöper båda enligt plan.
  • LightLab betalade i april hela sin del för det pågående tvååriga samarbetsprojektet med NTU Singapore.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Under juli genomfördes en riktad emission, vilken tillförde Bolaget 5,5 mkr.

LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2016