LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2016


JANUARI – MARS 2016

  • LightLab beviljas Almis tillväxtlån för innovativa små och medelstora företag om 4,5 mkr att användas som delfinansiering av Bolagets tvååriga projekt med NTU Singapore om totalt 9,1 mkr.
  • Samarbetsprojektet med NTU Singapore uppnår en viktig milstolpe i samband med framtagandet av de första prototyperna av UV-chipljuskällor.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • LightLab har under april månad betalt hela sin del för det pågående tvååriga samarbetsprojektet med NTU Singapore.

LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2016