Pressmeddelanden


Datum Titel
2015-12-18 LightLabs nyemission övertecknad
2015-11-30 LightLab Sweden AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission
2015-11-30 LightLab Sweden AB (publ) senarelägger teckningstiden i pågående företrädesemission
2015-11-19 LightLab Sweden AB (publ) genomför företrädesemission om 31,8 MSEK samt riktad emission där betalning sker genom kvittning av fordran
2015-11-12 LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2015
2015-11-10 LightLab informerar om tidiga resultat från samarbetet med NTU
2015-11-04 LightLab och Wallenius Water tecknar avtal om fortsatt samarbete med målet att lansera en produkt 2016
2015-09-10 LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2015
2015-07-20 Kommuniké från extra bolagsstämma i Lightlab Sweden AB
2015-06-22 LightLab informerar om finansieringsplan för 2015 och framåt
2015-06-22 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)
2015-06-09 LightLab informerar om utfall av TO 8 B
2015-05-27 LightLab informerar om resultat och nästa steg inom UV-rening
2015-05-25 Information om teckningsoption TO 8 B i LightLab Sweden AB
2015-05-07 Kommuniké från årsstämman i Lightlab Sweden AB
2015-05-07 LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2015
2015-05-07 LightLab Sweden AB och Wallenius Water AB fördjupar samarbetet - Ny industriell ägare i LightLab Sweden AB
2015-04-29 LightLab Sweden AB och Wallenius Water AB har inlett förhandlingar om fördjupat samarbete
2015-04-08 LightLab Sweden AB publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2014
2015-04-08 Kallelse till årsstämma i LightLab Sweden AB (PUBL)
2015-03-27 LightLab Sweden AB informerar om samarbetsprojektet med Nanyang Technological University (NTU) i Singapore
2015-03-13 LightLab Sweden AB informerar om VD
2015-02-19 LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2014
2015-02-05 LightLab Sweden AB informerar om ytterligare detaljer avseende besparingsåtgärder och förändring av organisationsstruktur
2015-01-28 LightLab Sweden AB genomför förändring av organisation och verksamhetsfokus