LightLab Sweden AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission


Styrelsen i LightLab Sweden AB (publ) (“LightLab”) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission med företrädesrätt för LightLabs aktieägare. Prospektet har idag, den 29 september 2014, godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på LightLabs hemsida, www.lightlab.se och på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida, www.penser.se .

LightLab Sweden AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission