LightLab Sweden AB (publ), Halvårsrapport, januari - juni 2014


April – Juni 2014

  • LightLab tecknar ett Letter-of-Intent med Nanotechnologies and Nanomaterials Centre of the Russian Republic of Mordovia
  • Nya ljuspulvermaterial med upp till 50 procent bättre energieffektivitet

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Personaloptioner tecknas fullt ut av ledande befattningshavare
  • Breddar samarbetet med Tailorlux inom industriella applikationer
  • Genomfört framgångsrikt test av UV ljuspulver
  • Diskussioner inleds om ett forskningssamarbete med Internationellt välrenommerat universitet i Singapore om prestandautveckling

LightLab Sweden AB (publ), Halvårsrapport, januari - juni 2014