LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2013


JANUARI – DECEMBER 2013

  • En första helintegrerad prototyp blir klar i mars enligt plan
  • Samarbete inleds med industriföretaget Xiamen Topstar
  • Styrelsen beslutar om ändrat fokus från teknikutveckling till affärsutveckling
  • Energimyndigheten beviljar anslag

OKTOBER - DECEMBER 2013

  • Nyemission genomförs med överteckning
  • Licensavtal tecknas med NEP
  • Teknikorganisationen i Taiwan avvecklas och utvecklingsarbetet flyttas till Uppsala

HÄNDELSE EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Medverkar och visar prototyp trådlöst styrd av iPadapp på WFES 2014 i Abu Dhabi
  • Möjligheter till licensintäkter föranleder ändrade redovisningsprinciper
  • Samarbete inleds med Osram (China) Fluorescent Materials kring ljuspulver för EEE Light™ Technology

LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2013