Pressmeddelanden


Datum Titel
2014-12-08 NTU Singapore och LightLab Sweden AB inleder gemensam forskning inom lågenergibelysning
2014-12-04 Wallenius Water AB och LightLab Sweden AB tecknar kommersiellt samarbetsavtal
2014-11-13 LightLab Sweden AB (publ) Delårsrapport 3, juli - september 2014
2014-10-30 Utfall av LightLabs Sweden ABs företrädesemission
2014-09-29 LightLab Sweden AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission
2014-09-23 LightLab Sweden AB genomför företrädesemission om 23,1 MSEK
2014-09-16 LightLab Sweden AB (publ), Halvårsrapport, januari - juni 2014
2014-09-16 Korrigering i LightLabs halvårsrapport
2014-07-01 Nya ljuspulvermaterial med upp till 50 procent bättre energieffektivitet
2014-06-30 LightLab har tecknat ett Letter-of-Intent med Nanotechnologies and Nanomaterials Centre of the Russian Republic of Mordovia (NNCM)
2014-05-09 Kommuniké från årsstämman i Lightlab Sweden AB (publ)
2014-05-08 LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari - mars 2014
2014-04-09 Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför LightLab Sweden AB:s årsstämma den 8 maj 2014
2014-04-09 Kallelse till årsstämma i LightLab Sweden AB (PUBL)
2014-04-03 LightLab Sweden AB publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2013
2014-03-19 Information om utfallet av teckningsoption TO 7 B i LightLab Sweden AB
2014-02-27 Information om teckningsoption TO 7 B i LightLab Sweden AB
2014-02-26 LightLab och Japanska Y.A.C. skriver licensavtal
2014-02-25 Lightlab och Tailorlux ingår samarbetsavtal
2014-02-20 LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2013
2014-02-03 LightLab och Osram Fluorescent Materials startar samarbete kring ljuspulver för EEE Light™ Technology
2014-02-03 LightLab och Topstars utvecklingssamarbete går in i nästa fas
2014-01-31 Möjligheter till licensinintäkter föranleder ändrade redovisningsprinciper
2014-01-16 LightLab lanserar elektronisk styrning av sin belysningsteknologi