LightLab Sweden AB (publ)Kvartalsrapport 1 januari - mars 2013


Kvartal 1, januari - mars 2013

  • LightLab deltar i den officiella svenska paviljongen på World Future Energy Summit (WFES) 2013 i Abu Dhabi och flera viktiga kontakter med internationella aktörer knöts
  • LightLab kompetensförstärker med internationellt erkänd expertis
  • LightLab etablerar en enhet som förbereder och planerar produktion
  • Den första funktionella prototypen är klar enligt tidplan
  • LightLab håller presentationsmöte och demonstrerar prototyp

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Lightlab tillförs 13,4 mkr genom teckningsoption med ett 96 % deltagande

LightLab Sweden AB (publ)Kvartalsrapport 1 januari - mars 2013