LightLab Sweden AB håller presentationsmöte och demonstrerar prototyp


Forsknings- och utvecklingsbolaget LightLab Sweden AB, som utvecklar ny energi- och kostnadseffektiv belysningsteknologi utan kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen, håller idag en presentation av bolaget samt genomför en demonstration av bolagets helintegrerade kvicksilverfria lampa. Nedan ett utdrag från VD Jan-Erik Lennefalks anförande.

Jan-Erik Lennefalk, VD

”Det är glädjande att konstatera att intresset för LightLab och vår teknik är mycket stort.  

Vi har arbetat med målet att ha en första fungerande prototyp med elektroniken integrerad under första kvartalet 2013 och det målet har vi uppnått.

Den 13 februari kommunicerade vi att den första funktionella prototypen fungerar. Detta var ett väsentligt och utmanande mål för bolaget och det är glädjande att vi har nått detta mål enligt plan.

Vi har nu en kvicksilverfri lampa baserad på LightLabs teknik som lyser när den skruvas in i en vanlig lampsockel kopplad till ett vanligt vägguttag. Det är detta vi kommer att demonstrera idag.

Vi arbetar systematiskt på flera områden och har med vår integrerade prototyp passerat några väsentliga tekniktrösklar under början av året. Vi har nu fungerande elektronik, ett ljuspulver anpassat för vår tillämpning och vi har valt en modulariserad process för tillverkning av bolagets nanoteknikbaserade katod. Nu fortsätter vi utvärdera processen för att förbättra kvalitén på elektrondistributionen och därefter dimensionera tillverkningsprocessen så att stabiliteten i produktionen av ljuskällans centrala del kan säkerställas. Den lösning vi tar fram måste kunna produceras i mycket hög volym och med en god lönsamhet i produktionen. Arbetet med att ta den valda tillverkningsprocessen till en produktionsprocess är nyckeln till vår kommersiella konkurrensförmåga.

Som ett led i denna fokuserade satsning på produktion så förstärker vi organisationen med erfarna medarbetare med mångårig erfarenhet från produktion.

Innan vi har en lösning klar för våra partners och lampproducenter behöver vi producera lampor i begränsad volym i vår egenutvecklade produktionsprocess. Processen blir basen för de viktiga utvärderingar av ljuskällan som vi och partners kommer att genomföra innan den kan sättas i produktion.

Som jag skrev i min VD-kommentar i bokslutskommunikén - det finns utmaningar och risker kvar. Men vi ser inga fundamentala tekniska hinder som förändrar vår målbild avseende den fortsatta utvecklingen av vår miljövänliga lågenergilampa.

Vi får kontinuerligt bekräftelse på att vi utvecklar en intressant teknik till en marknad som växer och som behöver möta kunders krav på gröna, billiga och energieffektiva lampor.

Flera tecken samverkar på ett positivt sätt. Världens första globala kvicksilverförbud är nu klart. Efter åratal av förhandlingar har nu 140 länder enats om ett historiskt avtal, Minamata-avtalet. Dessa länder är nu överens om att minska utsläppen av kvicksilver, ett av de värsta miljögifter som hotar miljön och hälsan för miljontals människor. Jag noterar dessutom att svenska myndigheter, med miljöminister Lena Ek i spetsen, vill skärpa hanteringen av de lampor som fortsätter att skapa problem i återvinningsleden. Detta har nyligen uppmärksammats i media, bland annat av Ny Teknik.

Utvecklingen av vår teknikplattform och produktionsmetoderna fortsätter, nu med ytterligare fokus på tillverkning. Kostnad är a och o inom all tillverkning, inte minst inom en konkurrensutsatt belysningsmarknad.

Vår målbild är att ta fram en teknik som kan ersätta kvicksilverbaserade lågenergilampor och på sikt konkurrera med andra typer av ljuskällor.

Jag inledde med att säga att intresset för vår teknik är stort, trots att visst arbete återstår med teknikplattformen och den viktiga tillverkningsprocessen.

I januari i år deltog vi, tillsammans med Energimyndigheten, på World Future Energy Summit i Abu Dhabi. Där fick vi möjligheten träffa ett antal intressenter, industriella och finansiella. Under våren har vi träffat ett stort antal tillverkare i Kina som sammantaget producerar mer än 500 miljoner lampor och som ser intressanta möjligheter med vår teknik.

Idag för vi flera konkreta dialoger med intressenter om samarbete, både i Sverige och utomlands. Vissa önskar att producera lampor med vår teknik, andra vill dessutom medverka till att slutföra utvecklingen i samverkan med oss. Vi utvärderar under året alla dessa samarbetsmöjligheter, parallellt med att vi förflyttar tekniken ytterligare ett steg mot produkt.

Avslutningsvis vill jag säga, innan jag ska lämna över till mina medarbetare som ska demonstrera vår första integrerade prototyp, och svara på eventuella frågor, att det vi nu ska visa är något vi arbetat länge med och att vi gör det med en stor portion av tillfredställelse. Jag tackar för det stora intresset ni visat genom att komma hit idag.”

På hemsidan www.lightlab.se finns en film som demonstrerar den helintegrerade prototypen.

LightLab Sweden AB håller presentationsmöte och demonstrerar prototyp