Pressmeddelanden


Datum Titel
2013-12-17 LightLab och Norrtelje Elektronikpartner (NEP) tecknar licensavtal
2013-12-16 LightLabs banbrytande belysningsteknologi lanseras nu för licensiering
2013-11-14 LightLab Sweden AB (publ) Delårsrapport kvartal 3, 2013
2013-11-05 LightLab väljer Intralink som affärsutvecklingspartner för den kinesiska marknaden
2013-10-25 LightLabs nyemission övertecknad
2013-09-27 LightLab Sweden AB offentliggör prospekt
2013-09-13 LightLab Sweden AB genomför företrädesemission om 23,6 MSEK
2013-08-27 LightLab Sweden AB erhåller anslag från Energimyndigheten
2013-08-22 LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport januari - juni 2013
2013-08-20 LightLab Sweden AB satsar på affärsutveckling och kommersialisering
2013-08-16 Information om teckningsoption TO 5 i LightLab Sweden AB
2013-08-08 Kommuniké från extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB (publ)
2013-07-18 LightLab Sweden AB inleder samarbete med industriföretaget Xiamen Topstar i Kina
2013-07-10 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (publ)
2013-07-09 LightLab Sweden AB kallar till extra bolagsstämma
2013-06-25 LightLab Sweden AB förbättrar ljusutbytet och fortsätter avtalsdiskussioner enligt plan
2013-05-16 Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden AB (publ)
2013-05-16 LightLab Sweden AB (publ)Kvartalsrapport 1 januari - mars 2013
2013-05-02 LightLabs valberedning föreslår Göran L. Seifert som ny ledamot till styrelsen
2013-04-23 Ändrat antal aktier i LightLab Sweden AB efter teckning av nya aktier
2013-04-17 LightLab Sweden AB publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2012
2013-04-17 LightLab Sweden AB publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2012
2013-04-17 LightLab Sweden AB kallar till årsstämma 16 maj
2013-04-08 Information om huvudägarnas, styrelsens och ledningens deltagande i teckningsoption TO 4 LightLab Sweden AB
2013-04-02 Information om teckningsoption TO 4 i LightLab Sweden AB
2013-03-26 LightLab Sweden AB håller presentationsmöte och demonstrerar prototyp
2013-03-08 Beslut om avstämningsdag den 14 mars för sammanläggning av aktier i LightLab Sweden AB (publ) i enlighet med beslut av extra stämma den 5 mars.
2013-03-05 Kommuniké från extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB (publ)
2013-02-21 LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2012
2013-02-13 En första prototyp av den helintegrerade kvicksilverfria lampan från LightLab är klar enligt tidplan
2013-02-06 LightLab kompetensförstärker med internationellt erkänd expertis
2013-02-01 Kallelse till extra bolagsstämma I Lightlab Sweden AB (publ)
2013-01-29 Nytt antal aktier i LightLab efter registrering av nyemission hos Bolagsverket