LightLab Sweden AB (publ)Delårsrapport 3, januari – september 2012


Kvartal 3, JULI – SEPTEMBER 2012

  • LightLab undertecknar ett Memorandum of Understanding (”MoU”) med industriella och finansiella partners i Kina

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • LightLab genomför en extra bolagsstämma och beslutade om bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission

LightLab Sweden AB (publ)Delårsrapport 3, januari – september 2012