Pressmeddelanden


Datum Titel
2012-12-21 Korrigering av teckningsutfall i företrädesemissionen
2012-12-20 LightLab Sweden AB får bidrag från energimyndigheten
2012-12-17 LightLab Sweden ABs företrädesemission fulltecknad
2012-11-23 LightLab Sweden AB offentliggör emissionsprospekt
2012-11-22 Lightlab Sweden AB utser ny valberedning
2012-11-16 Kommuniké från Lightlab Sweden ab:s (publ) extra bolagsstämma 2012-11-16
2012-11-16 LightLab Sweden AB (publ)Delårsrapport 3, januari – september 2012
2012-10-31 Kallelse till extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB (publ)
2012-10-31 LightLab Sweden AB genomför nyemission med företräde för aktieägarna
2012-10-04 Kommuniké från LightLab SWEDEN ab:s (publ) extra bolagsstämma 2012-10-04
2012-09-05 LightLab Sweden AB kallar till extra bolagsstämma för beslut om bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission
2012-08-22 LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport januari – juni 2012
2012-08-13 LightLab Sweden AB i i förhandling med kinesiska företag om ett joint venture
2012-05-02 LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport januari – mars 2012
2012-03-30 Kommuniké från LIghtlab Sweden AB:s Årsstämma 2012-03-29
2012-03-28 LightLab Sweden AB and Jie Sheng Green (Jiangsu) Co., Ltd., har undertecknat en avsiktsförklaring
2012-03-27 LightLab Sweden AB förstärker organisationen i Sverige och Taiwan
2012-03-08 LightLab Sweden AB publicerar årsredovisning för 2011
2012-03-08 LightLab Sweden AB publicerar årsredovisning för 2011
2012-02-27 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)
2012-02-22 LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2011
2012-02-22 LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2011
2012-02-16 LightLab Sweden AB tidigarelägger årsstämman för 2011
2012-01-31 Nytt antal aktier i LightLab Sweden AB