Bokslutskommuniké 2010


KVARTAL 4, OKTOBER - DECEMBER 2010

  • LightLab kallar till extra bolagsstämma för att ge styrelsen ett emissionsbemyndigande
  • LightLab och Vattenfall avslutar samarbetet då Vattenfall genomgår en omorganisation med syfte att fokusera på företagets kärnverksamheter och minska kostnaderna.
  • LightLab stärker resurserna inom affärsutveckling genom rekrytering av Johan Tingsborg.
  • Erik Penser Bankaktiebolag utses till Certified Adviser samt ny kapitalrådgivare.
  • LightLab engagerar Kjell Bohlin som ny operativ chef från den 4 oktober 2010 med övergripande ansvar för utvecklingsarbetet.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • LightLab offentliggör villkor och anvisningar för nyemission.
  • Extra bolagsstämma avseende emissionsbemyndigande hålls den 3 januari.
  • LightLab utökar samarbetet med taiwanesiska bolaget Tatung Co. Samarbetet konkretiseras genom att Tatung utvärderar LightLabs nya generation katoder.
  • Två patentansökningar lämnas in.

Bokslutskommuniké 2010