Pressmeddelanden


Datum Titel
2011-12-23 LightLab Sweden ABs företrädesemission tecknad till 75 procent
2011-12-01 Offentliggörande av emissionsprospekt
2011-11-25 LightLab Sweden AB genomför nyemission med företräde för aktieägarna
2011-11-15 Kommuniké från LightLab Sweden AB:s (publ) extra bolagsstämma 2011-11-15
2011-11-15 Kommuniké inför LightLab Sweden AB:s (publ) extra bolagsstämma 2011-11-15
2011-11-15 LightLab Sweden AB (publ) tidigarelägger Delårsrapport januari - september 2011
2011-10-14 Kallelse till extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB (publ)
2011-10-14 LightLab Sweden AB kallar till extra bolagsstämma för beslut om bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission
2011-10-10 LightLab Sweden AB ansöker om patent
2011-10-06 LightLab Sweden AB och Zodic Light World Technology Inc. planerar att utveckla en ny generation fältemissionslampor för inomhusbruk
2011-08-24 Halvårsrapport 2011
2011-07-05 LightLab får bidrag från Energimyndigheten
2011-06-09 LightLab Sweden AB:s styrelse och ledning förvärvar teckningsoptioner
2011-06-07 LightLab stärker resurserna i syfte att etablera en tillverkningsprocess
2011-05-03 Kommuniké från årsstämman den 2 maj
2011-05-02 Delårsrapport Q1 2011
2011-04-11 LightLabs valberedning föreslår
2011-04-04 Information om LightLab Sweden AB:s årsredovisning
2011-04-04 Årsredovisning 2010
2011-04-04 Resultat från Tatungs utvärdering av LightLabs nya generation katoder
2011-04-01 Kallelse till årsstämma
2011-03-31 Nytt antal aktier i LightLab Sweden AB
2011-03-29 LightLab Sweden AB tecknar avsiktsförklaring med Wallenius Water AB
2011-02-25 LightLab Sweden ABs företrädesemission fulltecknad
2011-02-02 Offentliggörande av emissionsprospekt
2011-01-28 Bokslutskommuniké 2010
2011-01-28 Bokslutskommuniké 2010
2011-01-27 Beslut om garanterad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
2011-01-04 Kommuniké frånN LightLab Sweden AB:s (publ) extra bolagsstämma 2011-01-03
2011-01-03 LightLab Sweden AB ansöker om två nya patent
2011-01-03 Tatung Co. utvärderar LightLabs nya generation katoder