LightLab har rekryterat Jan-Erik Lennefalk till ny VD


LightLab utvecklar en energisnål miljölampa utan kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen. Tidigare i år påbörjades ett omställningsarbete med syfte att förbereda bolaget för en kommersialiseringsfas. LightLabs mål är att tillsammans med partners introducera miljövänliga belysningsprodukter på världsmarknaden.

Jan-Erik har över 25 års erfarenhet av ledande befattningar och bl.a. arbetat med design, försäljning och marknadsföring inom högteknologiska bolag. Jan-Erik har varit verksam i Sicon Semiconductor, där han ansvarade för försäljning och marknadsföring sedan 2005 och som VD under 2009. Jan-Erik har framgångsrikt omvandlat Sicon från ett startup-bolag inom halvledarteknik till ett ledande IP leverantörsbolag för analog/digital omvandlare som sedan förvärvades av ett internationellt halvledarbolag under 2009. Under 2010 har Jan-Erik drivit etableringen av ett nytt bolag i Linköping med fokus på designtjänster för halvledarbolag.

Efter en elektronikexamen som civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm arbetade Jan-Erik hos National Semiconductor som storkundansvarig. Därefter började han hos Ericsson och arbetade med design och marknadsföring för både system och mikroelektronik. Jan-Erik var VD för Texas Instruments i Sverige innan han gick till Zarlink som försäljningschef för konsumentprodukter i Europa.

- ”Jan-Erik kommer att tillföra en industriell kompetens från elektronikindustrin och har omfattande internationella erfarenheter.. Lightlab måste finna partners och kunder till stor del utanför Sverige. Där kommer Jan-Eriks erfarenheter att vara mycket värdefulla”, säger Erik Åsbrink, ordförande i LightLab.

- ”Jag ser med glädje fram emot att arbeta med det kompetenta team som finns i företaget. Jag kommer att fortsätta förändringsarbetet inför den kommande kommersialiseringen”, säger Jan-Erik Lennefalk som tillträder som VD den 1 september i år.

Styrelseledamoten Björn Varnestig fick i början av april uppdraget att som tf VD påbörja omställningen av bolaget och kommer att fullgöra uppdraget fram till dess att Jan-Erik Lennefalk tillträder som VD. Björn Varnestig kvarstår som styrelseledamot och säger i en kommentar: ”Jag tog på mig uppdraget som tf VD under en begränsad tid och känner stor tillförsikt att Jan-Erik kommer att föra arbetet vidare.”

För frågor hänvisas till:
Erik Åsbrink, Ordf LightLab
Mob: +46 (0)70 586 63 99

Björn Varnestig, VD LightLab
Mob: +46 (0)708 38 04 59

Jan-Erik Lennefalk
Mob: +46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Mob: +46 (0)708 38 04 59
E-post: per.olsson@lightlab.se