Pressmeddelanden


Datum Titel
2010-12-29 LightLab och Vattenfall avslutar samarbete
2010-12-27 Nytt antal aktier i LightLab Sweden AB
2010-12-02 LightLab Sweden AB (publ) kallar till extra bolagsstämma
2010-11-30 Delårsrapport Q3 2010
2010-11-23 LightLab stärker resurserna inom affärsutveckling
2010-11-18 LightLabs plana lampa vidareutvecklas
2010-10-28 LightLab och Vattenfall intensifierar samarbetet kring energieffektiva belysningsteknologier
2010-10-21 Erik Penser Bankaktiebolag ny certified adviser för LightLab Sweden AB
2010-10-07 LightLabs teckningsoption TO2B
2010-10-05 LightLab Sweden AB:s VD förvärvar teckningsoptioner
2010-10-04 LightLab Sweden AB rekryterar operationell chef
2010-09-09 Löptiden för LightLabs teckningsoptioner av serie 2 (TO2 B) går ut den 30 september 2010
2010-09-01 LightLabs nya VD Jan-Erik Lennefalk tillträder
2010-08-31 LightLab höjer takten för produktutveckling
2010-08-27 Delårsrapport 2010
2010-07-30 Nytt antal aktier i LightLab Sweden AB efter teckningsoption TO3B
2010-07-08 LightLabs teckningsoption TO3B
2010-06-23 LightLab och Tatung Co ingår avtal om samutveckling av fältemissionslampor
2010-06-22 LightLab och Teco Nanotech har ingått avtal om testproduktion av lampor
2010-06-21 LightLab har rekryterat Jan-Erik Lennefalk till ny VD
2010-06-15 Löptiden för LightLabs teckningsoptioner av serie 3 (TO3 B) går ut den 30 juni 2010
2010-06-14 Lightlab och Vattenfall utvecklar nästa generations miljölampa
2010-06-09 LightLab Sweden AB beviljas patent av Europeiska patentverket
2010-06-07 LightLab Sweden AB påvisar hög energieffektivitet även inom vitt ljus
2010-05-12 Kommunike från LightLab Sweden ABs (publ) årsstämma 2010-05-11
2010-04-28 LightLab Sweden AB:s årsredovisning
2010-04-27 Årsredovisning 2009
2010-04-14 Lightlab Sweden AB ansöker om nytt patent
2010-04-12 Handel startar i Lightlabs teckningsoption
2010-04-09 LightLab förbereder för ny fas och har utsett ny VD
2010-03-18 Lightlab beviljas ytterligare patent i Kina
2010-03-16 Lightlab förstärker kompetensen inom forskning, management och investor relations
2010-03-03 Lightlabs företrädesemission fulltecknad
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2010-02-24 Förundersökning om insiderhandel nedlagd
2010-02-04 LightLab Sweden AB (publ) har torsdagen den 4 februari 2010 offentliggjort prospekt avseende nyemission.
2010-02-02 LightLab Sweden AB (publ) genomför företrädesemission och offentliggör preliminärt årsresultat för 2009.
2010-01-15 LightLab Sweden AB (publ) genomför företrädesemission
2010-01-11 Två nya patentansökningar inlämnade