85 lm/W-Genombrott för LightLab Sweden -Verifierat av Intertek


Vid en serie mätningar gjorda hos Intertek Semko* har det kunnat slås fast att LightLablampan numera uppnår en energieffektivitet på 85 lm/W (lumen per Watt). Ett utdrag ur testprotokollet från Intertek Semko*, som är ett världsledande oberoende provnings- och certifieringsföretag med mer än 75 års erfarenhet*, finns tillgängligt på LightLabs hemsida www.lightlab.se.

”Mätningarna visar på effektivitetsvärden som är bättre än dagens lågenergilampor, som innehåller kvicksilver. Även om det återstår ett fortsatt optimeringsarbete har vi nu en miljömässigt överlägsen lösning, där man inte behöver göra avkall på den tekniska prestandan”, säger Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings Universitet och styrelseledamot i LightLab Sweden.

”Efter ett fokuserat och hårt forskningsarbete har vi nu fått ett kvitto på att vår teknik fungerar och vi känner stor tillförsikt inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi har ytterligare förbättrat förutsättningarna för att kommersialisera vår unika lampa”, säger Bo Madsen, VD för LightLab Sweden.

LightLab Sweden AB bedriver utveckling av en kvicksilverfri energisparlampa för allmänbelysning baserad på fältemissionsteknik. Forskningen sker i Göteborg och utveckling och laboratorieverksamhet är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. Under 2009 har ett omfattande arbete lagts ned, främst för att utveckla lyspulver och drivelektronik.

Målet är att LightLab lampan skall vara ett prisvärt val och kunna bli ett konkurrenskraftigt alternativ till såväl de konventionella glödlamporna som dagens lysrör och lågenergilampor. Därmed blir det möjligt att aktivt bidra till att minska utsläppen av tungmetaller och växthusgaser i världen.

Se även filmen om LightLab lampan www.lightlab.se

LightLab Sweden AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50, +4670 673 933, +886 960 836 136,
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Se pressmeddelandet i sin helhet i PDF format
Se utdrag ur testprotokollet från Intertek Semko* i PDF format

* Vid tidigare information har vi felaktigt angivit att Intertek Semko har utfört mätningen. Den korrekta uppgiften är att mätningen har utförts av Intertek i Kina. Vi beklagar misstaget.