Handelsstopp i avvaktan på testresultat


Efter samråd med LightLab har Nasdaq OMX First North i dag stoppat handeln i LightLabs aktie. Anledningen är de kursrörelser som förekommit under dagen utan att någon ny information har delgivits marknaden.

LightLab har denna vecka genomfört tester av den egenutvecklade energisparlampans energieffektivitet hos ett oberoende testinstitut. Så snart testresultaten verifierats av testinstitutet, kommer det slutliga utfallet av testerna att kommuniceras via ett pressmeddelande. Hävning av handelsstoppet beslutas av Nasdaq OMX, men bolaget bedömer att nu rådande handelsstopp kommer att vara fram till dess att testresultaten kommunicerats.

LightLab Sweden AB bedriver utveckling av en kvicksilverfri energisparlampa för allmänbelysning baserad på fältemissionsteknik. Forskningen sker i Göteborg och utveckling och laboratorieverksamhet är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. Under 2009 har ett omfattande arbete lagts ned, främst för att utveckla lyspulver och drivelektronik.

Målet är att LightLab lampan skall vara ett prisvärt val och kunna bli ett konkurrenskraftigt alternativ till såväl de konventionella glödlamporna som dagens lysrör och lågenergilampor. Därmed blir det möjligt att aktivt bidra till att minska utsläppen av tungmetaller och växthusgaser i världen.

Se även filmen om LightLab lampan www.lightlab.se

LightLab Sweden AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50, +886 960 836 136
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF format